سرای حلمی

گفتگوهای نهانی گوش کن _*_ گویم از راه میانی، گوش کن

موعد ظفر است

زمان برآورده شدن وعده ها، اینک که جان در تنور داغ خویش با خویش رو در روست. و براده های اقتدار با زبانه های عشق به هر سو می ریزند. اینک موعود باستانی، بر کرانه های عصر نو. 


تارکی از تاریخ برخاسته، بیرون از تاریخ در تاریخ بنشسته. آن گونه برخاستن را این گونه نشستن است. آن گونه سترگ به خاموشی نشستن را این گونه در قامت سخن برخاستن است. 


موعد ظفر است و سفیران دروازه های عظمت گشوده اند.


حلمی | کتاب لامکان

Official Blog of Seyed Navid Helmi, Contemporary Iranian Mystic Poet.
!Welcome
وبلاگ رسمی سید نوید حلمی، عارف سخن سرای معاصر ایرانی.
انتشار مطالب با ذکر نام و منبع آزاد می باشد. خوش آمدید.
Contact: snhelmi@yahoo.com
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان