سرای حلمی

گفتگوهای نهانی گوش کن _*_ گویم از راه میانی، گوش کن

رها کردن دستاویزها؛ جان سختی

باید دستاویزها را رها کرد. در هر مرتبه از آگاهی چیزهای بسیار زیادی برای آموختن وجود دارد. روح برای رشد معنوی عزم می کند در مناطق پرمناقشه زندگی کند و با دردسرها خو بگیرد، حتّی اگر این به بهای هجران او از حقیقت تمام شود. باری بعد از هر هجر، وصل است. 


در کوچ به آسانی ها هیچ درسی نیست. هر چند برای او که خواهان یادگیری ست آسان نیز دشوار می شود. بهتر است طالب حقیقت پیش از آن که دشواری ها بر او آوار شوند، خود را داوطلبانه بر آنها بیفکند. جان سختی برترین صفت معنوی ست و روح را به ارتفاعات می رساند.


حلمی | کتاب لامکان

Official Blog of Seyed Navid Helmi, Contemporary Iranian Mystic Poet.
!Welcome
وبلاگ رسمی سید نوید حلمی، عارف سخن سرای معاصر ایرانی.
انتشار مطالب با ذکر نام و منبع آزاد می باشد. خوش آمدید.
Contact: snhelmi@yahoo.com
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان