سرای حلمی

رمزی و کلیدی به در و منزل ماست _*_‌ بر هر که بخواند این خط راز، سلام

بسیار باید راه رفت..

بسیار باید راه رفت تا به آنچه که نزدیک است رسید. بسیار باید هجران کشید و بسیار جامه درید تا طعم وصال حقیقی را چشید. گنج حال مفت به دست نمی آید و آن در تعالیم معلّمین دروغین یافت نشود. پس، از توده های غفلت و گول زنانشان باید کنار کشید و ابتدا باید از دروغ رهید. گوشها باید تیز و چشمها باید آزموده شوند و گامها، پیش از آن که بر راه حقیقی شایسته شوند، باید بسیار در هزار راهها فرسوده گردند. 


باید از خودفریبی و شادی های پست آزاد شد و از طلبها باید دست کشید. باید عشق در راه آزادی صرف شود، روح برای روح کار کند، و هر ذرّه ای از انسان فدای حقیقت شود. پیش از آن باید ابتدا از خنده های دروغ، همنشینی های ریا و امیدواری کاذب دست شست. باید از دروغگویان شادان، از مصلحان خندان نابکار و واعظان لَشی و آسانی به تمامی خلاص شد و بر هر آنکه جز از کار سخت و جز از انظباط -سوختبار بی قیمت آزادی- می آموزد قداره کشید.


حلمی | کتاب لامکان

بشنوید: Zack Hemsey - The Way

وبلاگ رسمی سید نوید حلمی، عارف سخن سرای معاصر.
انتشار مطالب با ذکر نام و منبع آزاد می باشد. خوش آمدید.
Official Blog of Seyed Navid Helmi, the Contemporary Persian Mystic Poet
!Welcome
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان