سرای حلمی

رمزی و کلیدی به در و منزل ماست _*_‌ بر هر که بخواند این خط راز، سلام

اندرزهای آتش

با قیاس بستیز. منطق را از پا در آر. شباهتها را فراموش کن. هر کار که پیرامون می کند، یا نکن یا عکس آن را بکن. هر چه موافق طبع باشد و خوشایند ذهن، بشنو و بدان که جعل و دروغ است. چون خلق به خلوت روند، تو به جمع رو، و چو به جمع روند، تو خلوت کن! و چون از صلح دم می زنند تو به جنگ بیاندیش و چو از جنگ می هراسانند آسوده باش. از انسان فاصله بگیر و شبیه روح باش. آنگاه چون به شکل خود - روح، ذرّه ی خدا- درآمدی، به میان خلق رو و در خاموشی زبانه بکش!


حلمی | کتاب لامکان

اندرزهای آتش | کتاب لامکان | سید نوید حلمی
موسیقی: در باغ ارواح: اعظم علی/گِرِگ اِلیس [وَس]

وبلاگ رسمی سید نوید حلمی، عارف سخن سرای معاصر.
انتشار مطالب با ذکر نام و منبع آزاد می باشد. خوش آمدید.
Official Blog of Seyed Navid Helmi, the Contemporary Persian Mystic Poet
!Welcome
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان